HISTORIA MIKSTACKIEJ FARY

Mikstacka fara w obrazach. Animacja pokazująca zdjęcia zarówno starego, drewnianego kościoła, jak i zdjęcia zrobione podczas budowy nowego oraz z uroczystości Konsekracji nowego kościoła.

Kliknij, żeby odtworzyć.

ANIMACJA POWIĄZANA Z TABLICĄ PONIŻEJ

KONTAKT
M-GOK w Mikstacie
ul. Chopina 1, 63-510 Mikstat
tel: 62 7310048
mail: mgokmix@vp.pl

ADRES MUZEUM
Interaktywna Ścieżka Historyczna znajduje się w Muzeum Regionalnym w Mikstacie, ul. Kościuszki 4