MIKSTAT INDUSTRIALNY

Niezwykle ciekawe zdjęcia znalazły się w tej animacji. Są tam między innymi plany budowy nieistniejącej już cegielni, która znajdowała się przy dzisiejszej ulicy Grabowskiej.

Kliknij, żeby odtworzyć.

ANIMACJA POWIĄZANA Z TABLICĄ PONIŻEJ

KONTAKT
M-GOK w Mikstacie
ul. Chopina 1, 63-510 Mikstat
tel: 62 7310048
mail: mgokmix@vp.pl

ADRES MUZEUM
Interaktywna Ścieżka Historyczna znajduje się w Muzeum Regionalnym w Mikstacie, ul. Kościuszki 4