SYNAGOGA W MIKSTACIE

Mikstacka Synagoga czyli zaglądamy do świata, którego już nie ma. Zobacz jak wyglądał budynek synagogi na początku XX wieku, w roku 1938 oraz podczas przebudowy budynku w roku 1961.

Kliknij, żeby odtworzyć.

ANIMACJA POWIĄZANA Z TABLICĄ PONIŻEJ

KONTAKT
M-GOK w Mikstacie
ul. Chopina 1, 63-510 Mikstat
tel: 62 7310048
mail: mgokmix@vp.pl

ADRES MUZEUM
Interaktywna Ścieżka Historyczna znajduje się w Muzeum Regionalnym w Mikstacie, ul. Kościuszki 4